Vienbutis namas Daktarų k. Kretingos raj.

Pridavimo trukmė 2 mėn.
Mobilizavomės, ir spėjome į banko sutartyje nustatytus terminus.
Namo pridavimui buvo parengti šie dokumentai:
1. Kadastrinių matavimų byla.
2. Pastato energinis sertifikatas.
3. Žemės sklypo atnaujinimo planas.
4. Kitos pažymos, reikalingos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.